Základní informace

Více než 25 let praxe - Renomovaná společnost se statutem daňového poradce

Úvod - Nárokování a vracení DPH ze zahraničí

Nárokování a vracení zahraniční DPH je možné za předpokladu, že podnikatelský subjekt, plátce DPH (žadatel o vratku DPH):

  1. není v dané zemi registrován k dani z přidané hodnoty,
  2. nemá v dané zemi pobočku ani sídlo, na území dané země nepodniká
  3. (vývoz zboží a služeb s místem plnění v České republice se za podnikání na území dané země nepovažuje)

Některé často se vyskytující výdaje, ze kterých je možno nárokovat Vrácení DPH (seznam některých vhodných výdajů),

Mechanismus nárokování a vracení DPH ze zahraničí je zcela běžnou záležitostí pro většinu našich podnikatelských subjektů. Přesto u některých obchodních společností a firem se stále ještě vyskytuje neznalost a nebo neochota odpovědných pracovníků za finance pro nárokování vrácení zahraniční DPH, kterou uhradila jejich společnost (firma) při platbách v zahraničí. Zahraniční DPH je rovněž zahrnuta (tak jako česká DPH) téměř ve všech hotovostních platbách za služby a zboží, které provedli jejich zaměstnanci při služebních cestách přímo v zahraničí. Rovněž je možno žádat vrácení DPH ze všech úhrad, které byly uskutečněny bezhotovostně z ČR do zahraničí. Tito pracovníci finančních a daňových útvarů tak zcela zbytečně poškozují svou společnost, která tím přichází i o značné finanční částky, které propadají ve prospěch příslušného státu, pokud nejsou nárokovány v předepsaném termínu u příslušného zahraničního finančního úřadu. Zahraniční FÚ vrací tuto DPH pouze na základě zvláštní žádosti.

Aktuální informace z této problematiky by měly zajímat i daňové poradce a auditory, kteří by měli dbát na to, aby tato snadná možnost získání finančních prostředků byla řádně využívána u všech jejich klientů. Na těchto stránkách naleznete informace pro snadné započítání do vašeho účetnictví. Obvykle vracíme za pohonné hmoty ve státech Evropské unie, jako Německo, Rakousko, Itálie, Slovensko atd.