Vracení DPH z nákupu osboních i nákladních automobilů a jiných dopravních prostředků

Mnoha našim kientům jsme vyřídili vrácení DPH z nákupu automobilu v zahraničí. Nejde jenom o osobní automobily, ale také o dodávky, karavany, nákladní automobily, lodě nebo letadla.

Pro úspěšné vyřízení žádosti je potřeba kopie velkého technického průkazu dodaného spolu s fakturou za nákup dopravního prostředku.

Podmínkou je, aby dopravních prostředek byl přihlášen k provozu v České republice nebo v jiných zemích mimo zem nákupu.