Jednotlivé země

Seznam zemí, ze kterých je možno vyřídit vrácení DPH

Většina zemí má k základní sazbě jednu nebo i více snížených sazeb.

V současné době vrací DPH českým subjektům tyto země:

Země Sazba DPH Zkratka DPH
Belgie 21 % TVA/BTW
Bulharsko 20 % ДДC
Dánsko 25 % MOMS
Estonsko 20 % KM/VAT
Finsko 24 % ALV/MOMS
Francie 20 % TVA
Holandsko 21 % BTW
Chorvatsko 25 % DPV
Irsko 23 % VAT
Island 25,5 % VSK
Itálie 22 % IVA
Kypr 18 % ΦΠΑ/FPA
Litva 21 % PVM
Lotyšsko 21 % PVN
Lucembursko 15 % TVA
Země Sazba DPH Zkratka DPH
Maďarsko 27 % AFA
Malta 18 % VAT
Německo 19 % MWSt
Norsko 25 % MVA
Polsko 23 % VAT/PTU
Portugalsko 23 % IVA
Rakousko 20 % MWSt/USt
Rumunsko 24 % TVA
Řecko 23 % ΦΠΑ/FPA
Slovensko 20 % DPH
Slovinsko 22 % DDV
Španělsko 21 % IVA
Švédsko 25 % MOMS
Švýcarsko 8 % MWSt/TVA
Velká Británie 20 % VAT

Kliknutím na danou zemi se přepnete rovnou na její popis.

Seznam zemí se stručným popisem služeb

Minimální limit pro podání žádosti o vratku DPH za celý rok je 50 EUR a pro část roku 400 EUR. Pokud je limit jiný, je uveden u popisu dané země. U zemí, ve kterých je možno podat žádost i v jiném jazyce, je uveden výčet příslušných jazyků.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně dané země, neváhejte nás kontaktovat na e-mail nebo telefon uvedený v kontaktech.

 

Belgie

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název a adresu odběratele. Vrací se za naftu, ale u osobní dopravy je vratka snížena o 50%. DPH za ubytování se vrací pouze při aktivní (povinné) činnosti pro Belgii, např. při předání zboží. Z běžných služebních cest se DPH z ubytování nevrací. U autobusových společností je vratka DPH možná po podání daňového přiznání v Belgii na daň z přidané hodnoty připadající na výkony realizované na belgickém území. Blíže viz „Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH“.

 

Bulharsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Na dokladu musí být DPH uvedeno v LEVA (BGN). Nevrací se DPH z výdajů za ubytování a za osobní automobily. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je 100 LEVA a pro část roku 800 LEVA.

 

Dánsko

Jsou tolerovány zjednodušené daňové doklady do 750 DKK (cca 100 EUR). Od 1.1.2013 platí pravidlo, že celkový součet DPH ze ZJDD nesmí být vyšší než 3000 DKK. Z krátkodobého ubytování se vratka DPH snižuje na 75%, restaurace na čtvrtinu (uznává se i obchodní pohoštění). Z nákupů jídla v obchodech se DPH vrací. U čerpání nafty musí být na  daňových dokladech uveden název, adresa a DIČ odběratelele. Nevrací se výdaje spojené s osobními automobily a turistickými autobusy. U autobusových společností je vratka DPH možná po podání daňového přiznání v Dánsku k DPH připadající na výkony realizované na dánském území, viz výše „Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH”. Nevrací se z nákupů a provozu nemovitostí patřící managementu nebo i zaměstnancům žadatele. Limit pro podání žádosti za část roku je 3000 DKK za celý rok 400 DKK.

 

Estonsko

Vrací vše, včetně DPH z nafty, krátkodobého ubytování a stravování. Pokud je platba v restauraci provedena v hotovosti, tak se DPH nevrací.

 

Finsko

Nevrací se ze stravování, z hotelových snídaní a doprovodných hotelových služeb (relaxace, ...). Nevrací se daň z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů, motorových kol, soukromých letadel. Z výdajů za dopravu do zaměstnání se DPH nevrací.

Francie

DPH za ubytování se vrací, pouze pokud jste uhradili ubytování pro třetí subjekt (tj. ne pro vlastní zaměstnance). Nevrací se z restaurací, z výdajů spojených s osobními dopravními prostředky a také z nákupů nemovitostí.

Holandsko

Nevrací se DPH z restaurací při krátkodobém pobytu. Nájem osobních vozidel se redukuje na 84 %.

Chorvatsko

Vrací jen z řádných daňových dokladů. Nevrací se z pronájmu lodí pro zábavu, nákupu letadel, vozidel a protředků pro osobní dopravu. 1 EUR = cca 8 HRK. Cestovním kancelářím se z ubytování DPH nevrací.

Irsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se z restaurací a výdajů spojených s osobními dopravními prostředky (benzín, koupě nebo pronájem). Ubytování se vrací při splnění stanovených podmínek (konference, školení, …).

Island

Nevrací se z výdajů za osobní automobily, jídlo, pití a ubytování zaměstnanců. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 9 900,- ISK a pro část roku 50 700,- ISK.

 

Itálie

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Vrací se z ubytování a restaurací, pokud tyto výdaje souvisí s komerční činností. Redukují se výdaje za osobní automobily, pokud souvisí s komerční činností.

 

Kypr

Nevrací se z výdajů spojených s osobními automobily (benzín, koupě, pronájem). Nevrací se cestovním kancelářím a také  za použité zboží.

 

Litva

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele s výjimkou u účtenek za naftu do 100 EUR (musí na nich ale být vytisknutý název a adresa odběratele). U nákupu nad 100 EUR musí být již řádný daňový doklad. Vrací se z ubytování a stravování. Nevrací se z nákupu a nájmu osobních automobilů (pronájem, TAXI, OFF ROAD vozidla, apod.). Při obchodním pohoštění (catering, bankety, účast na kulturních akcích) se redukuje vratka na 75 %. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 50 EUR a pro část roku 400 EUR.

 

Lotyšsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Vrací se z výdajů za osobní automobily, ale je nutné doložit komerční důvod. Nevrací se z restaurací a cateringu. Také se nevrací z nákupu nemovitosti a výdajů souvisejících s nemovitým majetkem (nákup, opravy, rekonstrukce, ...).

 

Lucembursko

Vrací se vše. Tolerují se účtenky do 100 EUR (ZJDD).

 

Maďarsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Ubytování se vrací, ale nevrací se z výdajů za osobní vozidla do 3,5 tuny, restaurace, potraviny a nápoje, parkování a z výdajů spojených s nákupem, rekonstrukcí a přestavbou nemovitostí a výdajů z pořízení majetku společnosti. Z telefonů a internetu se vrací 30 %. Limit pro podání žádosti za celý rok je 15 000 HUF a pro část roku je limit 120 000 HUF.

 

Malta

Nevrací se výdaje za osobní dopravu (auta, lodě a letadla), restaurace apod. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 20 MTL a pro část roku 150 MTL.

 

Německo

Na zjednodušených daňových dokladech do 250 EUR nemusí být uveden odběratel. U osobní dopravy může být snížena vratka o 50 %. Z obchodního pohoštění se vrací DPH jen v případě uvedení jmen pohoštěných a jejich firmy přímo na účet. U autobusových společností je vrácení DPH možné v rámci podání daňového přiznání v Německu k DPH připadající za výkony realizované na německém území, viz  „Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH“. Lze vyřídit vrácení DPH i z nákupu automobilů a to jak osobních tak i nákladních.  

 

Norsko

Norsko není v EU a pro podání žádosti platí zcela odlišná pravidla. Žádost za uplynulý rok je nutné podat do konce června roku následujícího. Vrací se i ze zjednodušených daňových dokladů do 1000 NOK s určitými podmínkami. Nevrací se z restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy včetně taxi. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 200 NOK a pro část roku 2000 NOK.

 

Polsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů (tzv. VAT Faktura) obsahujících název, adresu a DIČ odběratele.  DPH se vrací pouze z nafty pro nákladní a dodávkové automobily. Osobním automobilům do 3,5t se DPH nevrací. U čerpání nafty do nákladních automobilů musí být vytisknutá RZ vozidla. Nevrací se z ubytování a stravování. U polského FÚ je nutno počítat s řadou dotazů a požadavků na doplnění žádostí. Polský FÚ neupravil svou legislativu, a tak je k žadatelům a jejich zástupcům přistupováno stejně jako k polským subjektům a jejich zástupcům při tuzemském (polském) daňovém řízení. Vyřídit vratku DPH z Polska je několikanásobně náročnější než ze „starých” zemí EU a předpokládá to dobrou znalost jejich daňového zákona. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 200 PLN, pro část roku 1700 PLN.

 

Portugalsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se z ubytování, výdajů s osobní dopravou včetně pronájmu dopravních prostředků (automobily, lodí a letadel). Nevrací se za výdaje za autobusy.

 

Rakousko

U zjednodušených daňových dokladů do 150 EUR nemusí být uveden odběratel. Nevrací se výdaje spojené s osobní dopravou (benzín, taxi, pronájem automobilu). DPH za naftu se vrací pouze nákladním automobilům, dodávkovým a některým osobním vozidlům s prostorem pro náklad. Pro vratku za stravování je určen limit, do kterého se vrací. V případě obchodního pohoštění klientů žadatele musí být na účtence uvedena jména účastníků a název hoštěné firmy nebo společnosti. Rakouský FÚ občas požaduje obchodní pohoštění nebo důvod ubytování doložit.  U autobusových společností je vratka DPH možná po podání daňového přiznání v Rakousku k dani z přidané hodnoty připadající za výkony realizované na rakouském území, viz Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH.

 

Rumunsko

Nevrací se ubytování a stravování. Vrací se i z účtenek do hodnoty 100 EUR (cca 440 RON), pokud je na nich vytištěno registrační pokladnou DIČ odběratele. Limit pro vratku DPH je za celý rok 225 RON a pro část roku 1800 RON. 

 

Řecko

Nevrací se z ubytování, restaurací a výdajů spojených s osobní dopravou (benzín, nájem nebo oprava dopravních prostředků). Nevrací se z výdajů spojených s koupí a provozem nemovitostí.

 

Slovensko

Pravidla pro zjednodušné daňové doklady, na kterých nemusí být název a adresa kupujícího nebo příjemce služby

1) Doklad do 100 EUR za zboží nebo službu, např. paragon, účtenka podnikatele, který nemá povinnost používat registrační pokladnu.

2) Doklad do 1000 EUR uhrazený v hotovosti vytištěný elektronickou, příp. virtuální registrační pokladnou 

3) Doklad do 1600 EUR hrazený jinými platebními prostředky nahrazující hotovostní platby (např. debetní platební karty),

4) Doklad do 1600 EUR vyhotovený tankovacím automatem pro samoobslužné čerpání pohonných hmot.

Slovinsko

DPH se vrací i ze zjednodušených daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se DPH z restaurací, výdajů na osobní dopravu (lodě, soukromá letadla, osobní vozidla a motocykly). Vrací se v případě lodí a vozidel používaných pro výdělečnou činnost (pronájmy, prodej nebo výukové účely). Ubytování by bylo možné nárokovat za předpokladu doložení komerčního účelu.

 

Španělsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Z účtenek na PHM a mýto se DPH nevrací. Nevrací se z výdajů spojených s osobní dopravou.  Vratka DPH za ubytování se redukuje.

 

Švédsko

U pronájmu auta může být vratka snížena o 50 %. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 500 SEK a pro část roku 4000 SEK.

 

Švýcarsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se cestovním kancelářím.  Vrací se pouze 50 % z DPH za jídlo a pití. Minimální limit (nerozlišuje se část roku a celý rok) pro podání žádosti o vratku DPH je 500 CHF.

 

Velká Británie - POZOR - Lze žádat vždy za uplynulé pololetí nebo ročně za 2. pololetí minulého roku a 1. pololetí roku současného.

Nevrací DPH z osobní dopravy (benzín, taxi, MHD). Vratka za pronájem vozidla může být snížena o 50 %. Nevrací se z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti). Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 35 GBP a pro část roku 295 GBP.